Thông tin sản phẩm

Yume no Miyako ~TOKYO LIFE~

Yume no Miyako TOKYO LIFE is the ending theme to the

HAPPY★LESSON

TV series.

Contents

  • 1 Tracklist

  • 2 Lyrics

    • 2.1 TV Version

    • 2.2 Full Version

Tracklist[

edit

|

edit source

]

  1. Yume no Miyako TOKYO LIFE
  2. DEAR 4:26
  3. Yume no Miyako TOKYO LIFE (Karaoke)

Lyrics[

edit

|

edit source

]

TV Version[

edit

|

edit source

]

Insert if available

Insert if available

Insert if available

Full Version[

edit

|

edit source

]

Insert if available

Insert if available

Insert if available

Retrieved from “

https://happylessonpleasemomma.fandom.com/wiki/Yume_no_Miyako_~TOKYO_LIFE~?oldid=4097

Community content is available under

CC-BY-SA

unless otherwise noted.

Chuyên mục: Thông tin sản phẩm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
444 liveapp 444 live444 live app