Thông tin sản phẩm

Trang phục cho Trợ giúp viên pháp lý-“nhỏ” mà “không nhỏ”!

Bạn đang xem: Trang phục cho Trợ giúp viên pháp lý-“nhỏ” mà “không nhỏ”!

Trang phục cho Trợ giúp viên pháp lý “nhỏ” mà “không nhỏ”!

.

 

Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2007, trong đó quy định rất rõ về quyền và nghĩa vụ của Trợ giúp viên pháp lý. Và tại văn bản Luật này thì Trợ giúp viên pháp lý có phạm vi hoạt động rất rộng, riêng trong lĩnh vực tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng thì Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL là không khác gì.


Trợ giúp viên pháp lý đang thực hiện trợ giúp pháp lý tại cơ sở


Từ thực tế hiện nay, khi tham gia tố tụng tại các phiên tòa, người tiến hành tố tụng, Luật sư đều có trang phục riêng, ngoại trừ Trợ giúp viên pháp lý. Cho nên việc mặc trang phục thống nhất khi tham dự các phiên tòa hoặc khi thực hiện nhiệm vụ TGPL được hầu hết người thực hiện TGPL nói chung và Trợ giúp viên pháp lý nói riêng đồng tình đón nhận, ủng hộ với nhiều lý do:

Thứ nhất: Việc xây dựng hình ảnh đẹp về người thực hiện TGPL, trong đó có Trợ giúp viên pháp lý là việc làm cần thiết để khẳng định vai trò, mục đích, ý nghĩa của công tác TGPL. Sự chuyên nghiệp của Trợ giúp viên pháp lý không chỉ thể hiện ở tác phong, thái độ, kỹ năng làm việc mà còn bộc lộ qua trang phục, đặc biệt là khi tác nghiệp ở những nơi trang nghiêm như Tòa án. Đó cũng chính là một trong những trăn trở, băn khoăn của hầu hết những người đã đang công tác tại các Trung tâm TGPL.

Thứ hai:  Mới đây Bộ Tư pháp được Chính phủ giao tham mưu xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiế

Chuyên mục: Thông tin sản phẩm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
444 liveapp 444 live444 live app