Thông tin sản phẩm

how i can transfer contacts from nokia E7…-Apple Community

May 21, 2013 2:57 PM in response to el_ziny45 In response to el_ziny45

You can not transfer them directly. You need to get them into a compatible address book on your computer or into a cloud service, then you can sync them to your phone.

May 21, 2013 2:57 PM

Reply

Helpful

Chuyên mục: Thông tin sản phẩm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button