Thông tin sản phẩm

Grosgrain Tape / YKK FASTENING PRODUCTS GROUP

Grosgrain Tape

Grosgrain Tape
Grosgrain design tape is available for vislon, coil and metal zippers. This classic design will go well with any garment.

Bạn đang xem: Grosgrain Tape / YKK FASTENING PRODUCTS GROUP

Application

 • Casual

 • Jackets

Item Variation

Classification
       Close              Open            Two-way          Chain      
Size/ Chain Type     3CF OK OK OK 
 5CN OK OK OK
 3VS OK OK OK
   5VS OK OK OK
   8VS OK OK OK
 3Y OK OK – 
   3MG  OK OK OK
 5RG  OK OK OK
  8MG OK  OK OK OK

Variation Images

   
Coil Zipper
 
VISLON® Metal zipper

Related Items

 • Satin Tape
  Satin Tape

 • Marble Tape
  Marble Tape

 • Cotton touch tape
  Cotton touch tape

FAQ

Contact Us

 

Chuyên mục: Thông tin sản phẩm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
444 liveapp 444 live444 live app