Thông tin sản phẩm

F12 MG 1/100 Seed Buster Gundam

High quality high definition water decal designed for Bandai MG 1/100 Seed Buster Gundam 

*Not safe for children under the age of 3
**Read instruction carefully before using.

Bạn đang xem: F12 MG 1/100 Seed Buster Gundam

F12 MG 1/100 Seed Buster Gundam

SKU: SIM06-10-F12
$6.00Price

  • Not safe for children under the age of 3

Chuyên mục: Thông tin sản phẩm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button