Thông tin sản phẩm

An8008 True-rms Digital Multimeter 9999 Counts Square Wave Voltage Ammeter for sale online

Bạn đang xem: An8008 True-rms Digital Multimeter 9999 Counts Square Wave Voltage Ammeter for sale online

An8008 True-rms Digital Multimeter 9999 Counts Square Wave Voltage Ammeter

3.4 out of 5 stars

5 product ratings

3.4average based on 5 product ratings
  • 3 users rated this 5 out of 5 stars
  • 0 users rated this 4 out of 5 stars
  • 0 users rated this 3 out of 5 stars
  • 0 users rated this 2 out of 5 stars
  • 2 users rated this 1 out of 5 stars

Would recommend

Good value

Good quality

About this product

Chuyên mục: Thông tin sản phẩm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button