Thông tin sản phẩm

Cuban Domestic Military Production-Combat Vehicles

Cuban Domestic Military Production – Combat Vehicles

Bạn đang xem: Cuban Domestic Military Production-Combat Vehicles

Vehculos blindados de combate

BTR-60/115mm

BTR-60PB/100mm

Vehculos de combate de infantera

BTR-60-73M BMP-1 turret

Caones autopropulsados

100mm T-34 & KS-19

Xem thêm: Ươi – Wikipedia tiếng Việt

100mm AAPMP-100

100mm CATAP-100 / BMP-1-100 / BMP-1/T-12

120mm M-1938 mortar on BRDM-2

122mm AAP-BMP-122 / BMP-1/D-30

122mm AAAP-T-122/D-30 – Variant 1

122mm AAAP-T-122/D-30 – Variant 2

122mm Jupiter III

122mm Jupiter IV – MAZ-7310 [2014]

Xem thêm: Chai sơn màu đen nhám 109A Sơn xịt Samurai giá cạnh tranh

130mm Jupiter-V/M-46

130mm Jupiter-II [2014]

130mm AAP-T-130

Sistemas anti areos autopropulsados

23mm BTR-152-23-2 BTR-152-ZU-23 or Yatare-23

23mm BTR-60-23-2 BTR-60-ZU-23 or BTR-23

30mm BTR-60-30-2

37mm BTR-60-37-2 Duplex BTR-37

Xem thêm: Are You A Bot?

57mm BTR-60/57-2 / BTR-60 Duplex

57mm T-34-57-2 T-Duplex-57 [image not available?]

57mm T-54 Duplex [2014]

57mm T-54 Duplex

57mm T-54 Duplex

57mm T-54 Duplex

Sistemas SAM autopropulsados

Mobile S-75 on a T-55A [2006]

Mobile S-75 on a T-55A [2006]

Mobile S-75 on a T-55A

Mobile S-75 on a T-55

Mobile S-125 on a T-55A [2 variants]

Mobile S-125 on a T-55A

Mobile S-125 on a T-55A

Lanza misiles anti buque

Remulgadas [2014]

Remulgadas anti-shipping missile

Remulgadas anti-shipping missile

Remulgadas anti-shipping missile

NEWSLETTER
Join the GlobalSecurity.org mailing list

One Billion Americans: The Case for Thinking Bigger - by Matthew Yglesias

 

Chuyên mục: Thông tin sản phẩm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button