Thông tin sản phẩm

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA TỔ HỢP CHÂN VỊT-BÁNH LÁI ĐẾN ĐIỀU KHIỂN HƯỚNG ĐI TÀU THỦY TRÊN TUYẾN LUỒNG HẢI PHÒNG

Tên học viên: 

NCS. Bùi Văn Cường

Ngành: 

Khoa học Hàng hải

Người hướng dẫn: 

PGS.TS. Phạm Kỳ Quang; PGS.TS. Lương Công Nhớ

Năm bảo vệ: 
2018
File đính kèm: 
PDF icon

LUANAN~1.PDF

PDF icon

MUCLUC~1.PDF

PDF icon

TRANGB~1.PDF

PDF icon

TOMTAT~1.PDF

PDF icon

THONGT~1.PDF

It appears your Web browser is not configured to display PDF files.

Download adobe Acrobat

or

click here to download the PDF file.

Chuyên mục: Thông tin sản phẩm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button