Thông tin sản phẩm

Whitefly Control on Poinsettia Plants 1994

Bạn đang xem: Whitefly Control on Poinsettia Plants 1994

Whitefly Control on Poinsettia Plants 1994

Arthropod Management Tests, Volume 20, Issue 1, Jan 1995, Page 301,

https://doi.org/10.1093/amt/20.1.301

Published:
01 January 1995

Chuyên mục: Thông tin sản phẩm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button